Информация за услуга

 • Услуга:
  • 384 Регистрация на осигурителни каси и вписване/отписване на член на осигурителна каса (включително по електронен път)

   Заявители на услугата са лица, представляващи съответната осигурителна каса.
 • На основание на:
  • Наредба за осигурителните каси - чл. 4; чл. 5
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Услугата се предоставя от централните администрации:
  Общо: 1