Информация за услуга

 • Услуга:
  • 2753 Отпускане на еднократна помощ при осиновяване на дете

   Осиновителите имат право на еднократна помощ при осиновяване на дете независимо от доходите на семейството, при условие че осиновителите и осиновеното дете живеят постоянно в страната.
 • На основание на:
  • Закон за семейни помощи за деца - чл. 6б
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Услугата се предоставя от централните администрации:
  Общо: 1