Информация за услуга

 • Услуга:
  • 372 Прекратяване на правата, произтичащи от лиценз за обществен превоз на пътници или товари на територията на Република България по молба на неговия притежател

   Прекратяване на правата, произтичащи от лиценз за обществен превоз на пътници или товари на територията на Република България се прекратяват по заявление на неговия притежател
 • На основание на:
  • Закон за автомобилните превози - чл. 11, ал. 1, т. 2
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Услугата се предоставя от централните администрации:
  Общо: 1