Информация за услуга

 • Услуга:
  • 367 Приемане на заявления от кандидат-осиновители за вписване в Регистъра на осиновяващи при условията на пълно осиновяване

   Приемане на заявления от кандидат-осиновители за вписване в Регистъра на осиновяващи при условията на пълно осиновяване
 • На основание на:
  • Закон за закрила на детето - чл. 21, т. 13
  • Наредба № РД-07-7 от 05.10.2010 г. - чл. 24; чл. 25
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Услугата се предоставя от централните администрации:
  Общо: 1