Информация за услуга

 • Услуга:
  • 366 Издаване на книжка с пътнически ведомости ИНТЕРБУС за извършване на случаен международен превоз на пътници с автобуси до държави, които не са членки на Европейския съюз

   Издаване на книжка с пътнически ведомости ИНТЕРБУС за извършване на случаен международен превоз на пътници с автобуси до държави, които не са членки на Европейския съюз
 • На основание на:
  • Закон за автомобилните превози - чл. 29
  • Наредба № 11 за международен автомобилен превоз на пътници и товари - чл. 52
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Услугата се предоставя от централните администрации:
  Общо: 1