Информация за услуга

 • Услуга:
  • 2681 Подмяна на свидетелство за управление на моторно превозно средство

   Подмяна се извършва при придобиване на нова категория, възстановяване на правоспособност поради отнемане на всички контролни точки,, изтичане на срока на валидност на предходно свидетелство, промяна в данните на водача
 • На основание на:
  • Закон за българските лични документи (Загл. изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г.) - чл. 51
  • Закон за движението по пътищата - чл. 159, ал. 1, т. 1
  • Наредба  І-157/01.10.2002 г. за условията и реда за издаване на свидетелство за управление на моторни превозни средства, отчета на водачите и тяхната дисциплина - чл. 14; чл. 15
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Услугата се предоставя от централните администрации:
  Общо: 1