Информация за услуга

 • Услуга:
  • 362 Промяна в обслужването на разрешително за международен превоз на пътници по редовна автобусна линия за държави, които не са членки на ЕС

   Промяна в обслужването на разрешително за международен превоз на пътници по редовна автобусна линия за държави, които не са членки на ЕС
 • На основание на:
  • Закон за автомобилните превози - чл. 29; чл. 30
  • Наредба № 11 за международен автомобилен превоз на пътници и товари - чл. 34
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Услугата се предоставя от централните администрации:
  Общо: 1