Информация за услуга

 • Услуга:
  • 361 Издаване на разрешително за международен превоз на пътници по нова автобусна линия за държави, които не са членки на ЕС

   Издаване на разрешително за международен превоз на пътници по нова автобусна линия за държави, които не са членки на ЕС
 • На основание на:
  • Закон за автомобилните превози - чл. 29; чл. 30
  • Наредба № 11 за международен автомобилен превоз на пътници и товари - чл. 34
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Услугата се предоставя от централните администрации:
  Общо: 1