Информация за услуга

 • Режим:
  • 343 Издаване на разрешително за ползване на воден обект за изкуствено подхранване на подземни води

   Издаване на разрешително за ползване на подземен воден обект за изкуствено подхранване на подземни води чрез съществуващи или нови съоръжения
 • Разрешение
  • Стопанска дейност:
   • Екология и подземни богатства
  • На основание на:
   • Закон за водите - чл. 46, ал. 1, т. 6; чл. 52, ал. 1, т. 4
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Услугата се предоставя от специализираните териториални администрации:
   Общо: 4