Информация за услуга

 • Услуга:
  • 2648 Издаване на удостоверение за вписване в Регистъра за научната дейност в Република България

   Удостоверението се изисква за удостоверяване на обстоятелството, че юридическо лице е вписано като научна организация съгласно действащото българско законодателство.
 • На основание на:
  • Правилник за устройството и дейността на Националния център за информация и документация - чл. 2, ал. 16
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Услугата се предоставя от централните администрации:
  Общо: 1