Информация за услуга

 • Услуга:
  • 324 Издаване на разрешение за продажба, доставка, трансфер или износ на технологиите/изделията, изброени в приложение II на Регламент на Съвета (ЕС) № 833/2014 от 31 юли 2014г. относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна

   За продажба, доставка, трансфер или износ на технологиите/изделията се изисква наличието на предварително разрешение за пряката или непряка продажба, доставка, трансфер или износ на технологиите/изделията, изброени в приложение II, независимо дали са с произход от Съюза, на физически или юридически лица, образувания или органи в Русия или във всяка друга държава, ако това оборудване или технологии са предназначени за употреба в Русия.
 • На основание на:
  • Регламент на Съвета (ЕС) №833/2014 от 31 юли 2014 г. относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна - чл. 3
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Услугата се предоставя от централните администрации:
  Общо: 1