Информация за услуга

 • Режим:
  • 2431 Издаване на визи за дългосрочно пребиваване на чуждестранни граждани в Република България (виза вид "D")

   Съгласуване и вземане на решения и издаване на визи за дългосрочно пребиваване на чуждестранни граждани в Република България (виза вид "D")
 • Разрешение
  • Стопанска дейност:
   • Влизане, пребиваване и напускане на РБ от чужденци
  • На основание на:
   • Закон за чужденците в Република България - чл. 9а, ал. 2, т. 4
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Услугата се предоставя от централните администрации:
   Общо: 1