Информация за услуга

 • Режим:
  • 263 Вписване в Регистъра на лицата, осъществяващи посредничество в областта на лекаствените продукти на територията на РБългария

   Вписване в Регистъра на лицата, осъществяващи посредничество в областта на лекаствените продукти на територията на РБългария
 • На основание на:
  • Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина - чл. 212а
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Услугата се предоставя от централните администрации:
  Общо: 1