Информация за услуга

 • Режим:
  • 262 Издаване на одобрение за съществена промяна в клинично изпитване на лекарствен продукт

   Издаване на одобрение за съществена промяна в клинично изпитване на лекарствен продукт
 • На основание на:
  • Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина - чл. 128, ал. 1
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Услугата се предоставя от централните администрации:
  Общо: 1