Информация за услуга

 • Режим:
  • 2358 Издаване на удостоверения за регистрация на лицата, осъществяващи дейности по предоставяне и ремонт на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хората с увреждания

   Лицата, желаещи да осъществяват дейности по предоставяне на помощни средства, приспособления и съоръжения за хора с увреждания и медицински изделия подават заявление в Изпълнителната агенция по лекарствата.
 • Регистрация
  • Стопанска дейност:
   • Здравеопазване
  • На основание на:
   • Закон за хората с увреждания - чл. 89, ал. 6
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Услугата се предоставя от централните администрации:
   Общо: 1