Информация за услуга

 • Услуга:
  • 247 Издаване на удостоверение относно съответствието на обработката на натурални минерални и изворни води

   Издаване на удостоверение относно съответствието на обработката на натурални минерални и изворни води
 • На основание на:
  • Наредба за изискванията към бутилираните минерални, изворни и трапезни води, предназначени за питейни цели - чл. 14, ал. 4
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Услугата се предоставя от централните администрации:
  Общо: 1