Информация за услуга

 • Услуга:
  • 2343 Регистриране на трансплантационна процедура по вземане и присаждане на орган от жив донор

   Регистриране на трансплантационна процедура по вземане и присаждане на орган от жив донор
 • На основание на:
  • Наредба № 21 от 3.05.2007 г. за обстоятелствата и данните, които се вписват в регистрите на Изпълнителната агенция по трансплантация, редът за вписване и ползване на информацията - чл. 13, ал. 1, т. 2; чл. 13, ал. 1, т. 3; чл. 15; чл. 16
 • Услугата се предоставя от централните администрации:
  Общо: 1