Информация за услуга

 • Режим:
  • 246 Издаване на разрешение на лица, пътуващи зад граница, да носят за лична употреба лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества за лечение до 30 дни.

   Услугата се предоставяне на лица притежаващи документ, удостоверяващ дневната доза и курса на лечение. Разрешението дава възможност лица, пътуващи зад граница, да носят за лична употреба лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, за лечение до 30 дни
 • Разрешение
  • Стопанска дейност:
   • Здравеопазване
  • На основание на:
   • Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите - чл. 59
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Услугата се предоставя от централните администрации:
   Общо: 1