Информация за услуга

 • Услуга:
  • 2326 Издаване на заповед/направление за ползване на социални услуги, когато са делегирани от държавата дейности

   Лицата, съобразно своите потребности и след извършване на социална оценка имат право да ползват социални услуги делегирани от държавата дейности. Дирекция Социално подпомагане издава заповед/направление за ползване на социална услуга в общността или специализирана институция.
 • На основание на:
  • Закон за социално подпомагане - чл. 16; чл. 16а; чл. 16б; чл. 16в; чл. 16г
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Дата на заличаване:
  • 13.08.2021 г.