Информация за услуга

 • Услуга:
  • 2324 Изпитване за електромагнитна съвместимост

   Оценяване на съответствието на продуктите, чрез провеждане на изпитвания за електромагнитна съвместимост на електронни и електрически съоръжения за използване в жилищна, търговска, лекопромишлена и промишлена среда, устройства за обработка на информацията, средства за измерване, електрически осветителни устройства, телекомуникационни съоръжения, автомобилна електроника, алармени и съобщителни съоръжения.
 • На основание на:
  • Закон за измерванията - чл. 10а, ал. 2, т. 1
  • Закон за техническите изисквания към продуктите - чл. 7
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Услугата се предоставя от централните администрации:
  Общо: 1