Информация за услуга

 • Режим:
  • 242 Издаване на разрешения за транспортиране на взривни вещества и пиротехнически изделия на територията на Република България от физически лица

   Регламентира транспортирането на взривни вещества и пиротехнически изделия на територията на Република България от физически лица с издадени разрешения за придобиване.
 • Разрешение
  • Стопанска дейност:
   • Транспорт
  • На основание на:
   • Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия - чл. 99, ал. 2
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Услугата се предоставя от централните администрации:
   Общо: 1