Информация за услуга

 • Режим:
  • 241 Промяна на разрешения за съхранение на взривни вещества и пиротехнически изделия от физически лица и юридически лица с нестопанска цел

   Услугата е свързана с изменения в обектите, регистрацията, ръководителите на складовете в издадени разрешения за съхранение на взривни вещества и пиротехнически изделия от физически лица и юридически лица с нестопанска цел.
 • Разрешение
  • Стопанска дейност:
   • Промишленост
  • На основание на:
   • Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия - чл. 70, ал. 4
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Услугата се предоставя от централните администрации:
   Общо: 1