Информация за услуга

 • Режим:
  • 240 Промяна на разрешения за придобиване на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях от физически лица

   Услугата е за промяна в издадено разрешение за придобиване на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях на физически лица.
 • Разрешение
  • Стопанска дейност:
   • Охранителна дейност
  • На основание на:
   • Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия - чл. 86, ал. 4
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Услугата се предоставя от централните администрации:
   Общо: 1