Информация за услуга

 • Услуга:
  • 2238 Издаване на разрешителни за движение на извънгабаритни и/или тежки пътни превозни средства /ГТПС/

   Издаване на разрешителни за движение на извънгабаритни и/или тежки пътни превозни средства /ГТПС/
 • На основание на:
  • Закон за пътищата - чл. 26
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Услугата се предоставя от централните администрации:
  Общо: 1