Информация за услуга

 • Режим:
  • 2230 Издаване на разрешение за допускане до употреба на взривни материали, уреди и съоръжения, предназначени за взривната техника и технология от внос

   Употреба на взривни материали, уреди и съоръжения, предназначени за взривната техника и технология от внос се извършва с разрешение.
 • Разрешение
  • Стопанска дейност:
   • Пожароопасна и взривоопасна дейност
  • На основание на:
   • Кодекс на труда - чл. 276, ал. 1
   • Приложение № 2 към чл. 8 от Правилник по безопасността на труда при взривните работи - чл. 8; чл. 14
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Услугата се предоставя от централните администрации:
   Общо: 1