Информация за услуга

 • Услуга:
  • 2220 Предоставяне на органи, тъкани и клетки, за които е удостоверена невъзможност за използване за трансплантация

   Предоставяне на органи, тъкани и клетки за други лечебни, диагностични и научно-медицински цели при невъзможност за ползването им за нуждите на трансплантацията.
 • На основание на:
  • Закон за трансплантация на органи, тъкани и клетки - чл. 7
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Услугата се предоставя от централните администрации:
  Общо: 1