Информация за услуга

 • Услуга:
  • 2205 Заверка на издадени свидетелства за работа с взривни материали на взривници, завеждащи склад за взривни материали, магазинери на склад за взривни материали, лаборанти по взривни вещества, изпитатели на взривни материали, пиротехници, браковчици и за работа със зарядни машини или устройства за взривни вещества (издава се от Дирекции «Инспекция по труда»)

   Заверка на издадени свидетелства за работа с взривни материали на взривници, завеждащи склад за взривни материали, магазинери на склад за взривни материали, лаборанти по взривни вещества, изпитатели на взривни материали, пиротехници, браковчици и за работа със зарядни машини или устройства за взривни вещества (издава се от Дирекции «Инспекция по труда»)
 • На основание на:
  • Кодекс на труда - чл. 276, ал. 1
  • Приложение № 1 към чл. 4 от Правилник по безопасността на труда при взривните работи - чл. 4; чл. 15, във връзка с; чл. 4; чл. 13, ал. 1
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Услугата се предоставя от централните администрации:
  Общо: 1