Информация за услуга

 • Режим:
  • 2203 Продължаване на срока на валидност на лиценз на Общността и заверено копие към лиценза на Общността за международен автомобилен превоз на пътници

   Преди изтичане срока на валидност на лиценза на Общността, същият може да бъде продължен с още 10 години по искане от превозвача, който е притежател.
 • Лицензиране
  • Стопанска дейност:
   • Транспорт
  • На основание на:
   • Закон за автомобилните превози - чл. 8, ал. 3
   • Наредба №11 от 31.10.2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари - чл. 10, ал. 3
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Услугата се предоставя от централните администрации:
   Общо: 1