Информация за услуга

 • Режим:
  • 2197 Издаване на разрешение за право за организиране и провеждане на курсове за правоспособност на основния персонал за работа с взривни материали

   Организиране и провеждане на курсове за правоспособност при работа с взривни материали се извършва с разрешение.
 • Разрешение
  • Стопанска дейност:
   • Пожароопасна и взривоопасна дейност
  • На основание на:
   • Кодекс на труда - чл. 276, ал. 1
   • Приложение № 1 към чл. 4 от Правилник по безопасността на труда при взривните работи - чл. 4; чл. 2, ал. 1
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Услугата се предоставя от централните администрации:
   Общо: 1