Информация за услуга

 • Режим:
  • 219 Издаване на лицензия с условие за изграждане на енергиен обект

   С лицензията се разрешава осъществяване на някоя или някои от дейностите по Закона за енергетиката, преди да е изграден енергийният обект за осъществяване на тази дейност.
 • Лицензиране
  • Стопанска дейност:
   • Енергетика
  • На основание на:
   • Закон за енергетиката - чл. 39, ал. 3
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Услугата се предоставя от централните администрации:
   Общо: 1