Информация за услуга

 • Режим:
  • 217 Издаване на лицензия за снабдяване с електрическа енергия или природен газ от крайни снабдители

   С лицензията се разрешава осъществяване на дейността снабдяване с електрическа енергия или природен газ от крайни снабдители
 • Лицензиране
  • Стопанска дейност:
   • Енергетика
  • На основание на:
   • Закон за енергетиката - чл. 39, ал. 1, т. 10
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Услугата се предоставя от централните администрации:
   Общо: 1