Информация за услуга

 • Услуга:
  • 2096 Освидетелстване на сгради и издаване на заповед за премахване /поправяне или заздравяване/ на строежи, негодни за използване или застрашени от самосрутване

   Освидетелстване на сгради и издаване на заповед за премахване /поправяне или заздравяване/ на строежи, негодни за използване или застрашени от самосрутване
 • На основание на:
  • Закон за устройство на територията - чл. 195, ал. 5; чл. 196
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Дата на заличаване:
  • 18.10.2018 г.