Информация за услуга

 • Услуга:
  • 2055 Одобряване на инвестиционен проект за съдебна делба с ЕСУТ

   Одобряване на инвестиционен проект за съдебна делба с ЕСУТ
 • На основание на:
  • Закон за устройство на територията - чл. 203
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Дата на заличаване:
  • 18.10.2018 г.