Информация за услуга

 • Услуга:
  • 2048 Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани места за настаняване и издаване на удостоверение

   Процедура по промяна на собствеността / лицето, извършващо дейност в обекта в категоризирани места за настаняване и издаване на удостоверение
 • На основание на:
  • Закон за туризма - чл. 169, във връзка с; чл. 168, ал. 2
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Дата на заличаване:
  • 27.07.2021 г.