Информация за услуга

 • Услуга:
  • 2044 Предварително съгласие за прокарване на съоръжения на техническата инфраструктура

   Предварително съгласие за прокарване на съоръжения на техническата инфраструктура
 • На основание на:
  • Закон за общинската собственост - чл. 64, т. 2; чл. 64, т. 3; чл. 26, ал. 6, т. 1; чл. 26, ал. 6, т. 2
  • Закон за опазване на земеделските земи - чл. 21, ал. 1
  • Правилник за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи - чл. 30, ал. 3, т. 8
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Дата на заличаване:
  • 18.10.2018 г.