Информация за услуга

 • Услуга:
  • 2028 Промяна на предназначението на поземлени имоти в горски територии от общинския горски фонд

   Промяна на предназначението на поземлени имоти в горски територии от общинския горски фонд
 • На основание на:
  • Закон за горите - чл. 73, ал. 4
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Дата на заличаване:
  • 18.10.2018 г.