Информация за услуга

 • Услуга:
  • 2003 Издаване на разрешение за ползване чрез експлоатация при извършване на специално ползване на пътища

   Издаване на разрешение за ползване чрез експлоатация при извършване на специално ползване на пътища
 • На основание на:
  • Наредба за специално ползване на пътищата - чл. 3, във връзка с
  • Закона за устройство на територията - чл. 177, ал. 7
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Дата на заличаване:
  • 18.10.2018 г.