Информация за услуга

 • Услуга:
  • 20 Издаване на удостоверение обр. УП-21 за зачетен осигурителен стаж

   Издаване на удостоверение обр. УП-21 за зачетен осигурителен стаж
 • На основание на:
  • Наредба за пенсиите и осигурителния стаж - чл. 9, ал. 1
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Услугата се предоставя от централните администрации:
  Общо: 1