Информация за услуга

 • Услуга:
  • 1895 Дерегистрация на лица по Закона за данъка върху добавена стойност

   Дерегистрация на лица по Закона за данъка върху добавена стойност
 • На основание на:
  • Закон за данък върху добавената стойност - чл. 106; чл. 107; чл. 108; чл. 109; чл. 110; чл. 134; чл. 176
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Услугата се предоставя от централните администрации:
  Общо: 1