Информация за услуга

 • Услуга:
  • 1894 Отпускане на месечна помощ за деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средно образование, но не по-късно от 20-годишна възраст.

   Родителите на деца с трайни увреждания имат право на месечна помощ за отглеждането им в зависимост от степента на увреждане.
 • На основание на:
  • Закон за семейни помощи за деца - чл. 8д
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Услугата се предоставя от централните администрации:
  Общо: 1