Информация за услуга

 • Услуга:
  • 1885 Организиране на изпитвания за пригодност чрез междулабораторни сравнения

   Услугата се предоставя за осигуряване на проследимост на измерванията в страната.
 • На основание на:
  • Закон за измерванията - чл. 10, ал. 1, т. 3
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Услугата се предоставя от централните администрации:
  Общо: 1