Информация за услуга

 • Услуга:
  • 1826 Включване в база данни на кандидатите за участие в международни процедури и търгове на НАТО

   Включване в база данни на кандидатите за участие в международни процедури и търгове на НАТО
 • На основание на:
  • Наредба за условията и реда за допускане на български физически или юридически лица до участие в международни процедури на Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО), приета с ПМС № 76 от 22.04.2005 г. - чл. 3, ал. 1
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Услугата се предоставя от централните администрации:
  Общо: 1