Информация за услуга

 • Услуга:
  • 1816 Издаване на удостоверение за подборно ловуване

   Издаване на удостоверение за подборно ловуване
 • На основание на:
  • Правилник за прилагане на Закона за лова и опазване на дивеча - чл. 24, ал. 1
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Услугата се предоставя от централните администрации:
  Общо: 1