Информация за услуга

 • Услуга:
  • 1792 Проверка в регистъра на Изпълнителна агенция "Медицински надзор" на донорите на сперматозоиди за непартньорско даряване по отношение на броя предходни дарявания и резултатите от тях

   Проверка в регистъра на донорите при асистирана репродукция, поддържан в Изпълнителна агенция "Медицински надзор".
 • На основание на:
  • Закон за здравето - чл. 130
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Услугата се предоставя от централните администрации:
  Общо: 1