Информация за услуга

 • Услуга:
  • 1792 Проверка в регистъра на ИАТ на донорите на сперматозоиди за непартньорско даряване по отношение на броя предходни дарявания и резултатите от тях

   Проверка в регистъра на ИАТ на донорите на сперматозоиди за непартньорско даряване по отношение на броя предходни дарявания и резултатите от тях
 • На основание на:
  • Наредба № 28 от от 20.06.2007 г. за дейности по асистирана репродукция - чл. 7, ал. 3
 • Услугата се предоставя от централните администрации:
  Общо: 1