Информация за услуга

 • Режим:
  • 1791 Издаване на удостоверение на лечебни заведения за дейности по трансплантация, получили разрешение по реда на чл. 48 и чл. 40 от Закона за лечебните заведения

   Издаване на удостоверение на лечебни заведения за дейности по трансплантация, получили разрешение по реда на чл. 48 и чл. 40 от Закона за лечебните заведения
 • На основание на:
  • Закон за трансплантация на органи, тъкани и клетки - чл. 11, ал. 5, т. 5а; чл. 13, ал. 1; чл. 13, ал. 2
 • Услугата се предоставя от централните администрации:
  Общо: 1