Информация за услуга

 • Режим:
  • 1789 Издаване на лицензия за търговия на едро, съхраняване, внос, износ, пренасяне и превозване на наркотични вещества от списъците по чл. 3, ал. 2, т. 2 и т. 3 от ЗКНВП

   Услугата се предоставяне на физически и юридически лица, които са получили разрешение за търговия на едно с лекарствени продукти по ЗЛПХМ. Лицензията дава възможност на притежателите й да извършват търговия на едро, съхраняване, внос, износ, пренасяне и превозване на наркотични вещества, за период от три години. Лицензията се издава само в случаите, когато веществата се изпълзват за медицински цели.
 • Лицензиране
  • Стопанска дейност:
   • Здравеопазване
  • На основание на:
   • Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите - чл. 32, ал. 1
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Услугата се предоставя от централните администрации:
   Общо: 1