Информация за услуга

 • Режим:
  • 1775 Предоставяне на буквено-цифров код на обект за производство, производител или вносител на взривни вещества за граждански цели

   Обектите за производство на взривни вещества за граждански цели трябва да притежават собствен буквено-цифров код, с който се идентифицират
 • Регистрация
  • Стопанска дейност:
   • Промишленост
  • На основание на:
   • Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия - чл. 15; чл. 16
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Услугата се предоставя от централните администрации:
   Общо: 1