Информация за услуга

 • Услуга:
  • 1773 Издаване на дубликат на издадени документи от органите за ПБЗН

   Издаване на дубликат на издадени документи от органите за ПБЗН
 • На основание на:
  • Закон за Министерството на вътрешните работи - чл. 18, ал. 1
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Услугата се предоставя от централните администрации:
  Общо: 1