Информация за услуга

 • Режим:
  • 1755 Регистрация на фирми, извършващи ремонт и сервиз на фискални устройства

   Вписване в Регистъра на фирми за сервизно обслужване на фискалните устройства и интегрираните автоматизирани системи за управление на търговската дейност, което дава право на регистрираното търговско дружество да извършва сервизно обслужване на определен тип фискално устройство или интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност
 • Регистрация
  • Стопанска дейност:
   • Насърчаване на малък и среден бизнес
  • На основание на:
   • Закон за данък върху добавената стойност - чл. 118, ал. 1
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Дата на заличаване:
   • 19.01.2021 г.