Информация за услуга

 • Услуга:
  • 1754 Оценяване на съответствието на везни с неавтоматично действие и средства за измерване

   Оценяването на съответствието е процедура, състояща се от различни модули съгласно хармонизирано европейско законодателство, транспонирано в националното, за предоставяне на пазара и/или пускане в употреба на везни с неавтоматично действие и средства за измерване, обект на това законодателството.
 • На основание на:
  • Закон за измерванията - чл. 10а, ал. 2, т. 2
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Услугата се предоставя от централните администрации:
  Общо: 1